Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Lublin
Lublin
image

Zbigniew Włodzimierz Fronczek – prezes

Adam Wiesław Kulik – wiceprezes

Bernard Nowak – sekretarz

Magda Jankowska – skarbnik